Barnevernsleder

Kristiansund kommune
Published
11. mars 2021
Location
Kristiansund, Norway
Job Type
Heltid  

Description


Barnevernsleder

Vi har ledig 100% fast stilling som barnevernleder. Barnevernleder er organisert som avdelingsleder innunder enhet for Barn, familie og helse.Barneverntjenesten er organisert som et interkommunalt samarbeid mellom Averøy, Gjemnes og Kristiansund, der Kristiansund er vertskommune. Barneverntjenesten er lokalisert i Frei administrasjonsbygg. Barneverntjenesten er en aktiv arbeidsplass i et fagfelt i stor utvikling. Vi har engasjerte og faglig sterke medarbeidere. Du som søker hos oss må like høyt tempo og tåle stort arbeidspress.Vår interkommunale barneverntjeneste er med i Nordmøre og Romsdal interkommunale barnevernvakt.Arbeidsoppgaver

Barnevernleder er tillagt øverste faglige myndighet direkte ut fra lov om barneverntjenester. Overordnede klageinstanserer fylkesmannen og fylkesnemnda. Barnevernets kjerneoppgave er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige livssituasjoner der barnets beste er fokus. I tillegg er barneverntjenesten sentral i det tverrfaglige samarbeidet om barn og unge på ulike nivå.

Barnevernleder har ansvar for:

 • Økonomi, personal og fag
 • Informasjon og rapportering
 • Drift av barneverntjenesten ut fra lov om barneverntjenester
 • Internkontroll, kvalitetsarbeid og utvikling
 • Rekruttering av personale
 • Kvalitetssikring av rapportering og dokumentasjon
 • Kontinuerlig kvalitetsutvikling i barnevernet i samarbeid og dialog med andre tjenesteområder.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning innen helse- og sosialfag, evt. annen relevant utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå eller tilsvarende
 • Gode kunnskaper og relevant arbeidserfaring fra barnevern
 • Ledererfaring med dokumenterte resultater
 • Gode datakunnskaper, skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • God kjennskap til lov og avtaleverk i offentlig sektor
 • Den som ansettes må ha førerkort kl. B og disponere egen bil

Ønskede kvalifikasjoner

 • Videreutdanning i barnevernledelse
 • Annen relevant videreutdanning innen ledelsesfaget, evt. psykologutdanning
 • Lederutdanning/ kompetanse innen organisasjon, ledelse og økonomi

Personlige egenskaper

 • Du må kunne jobbe selvstendig, samtidig som du må være teamorientert og ha gode samarbeidsevner
 • Engasjement, høy grad av fleksibilitet, evne til refleksjon og å kunne stå i komplekse situasjoner er viktige kvalifikasjoner
 • God dialog og relasjonskompetanse er nødvendig
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges
 • Evne til endring og til å se løsninger og muligheter
 • Utviklingsorientert, målrettet og resultatorientert
 • Evne til helhetstenking og effektiv ressursforvaltning

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende lederstilling med fokus på tverrfaglig tjenestetilbud til barn og unge
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø med vektlegging av HMS arbeid
 • Fast deltakelse i enhetens lederteam
 • Godt og faglig sterkt lederteam i barneverntjenesten, med stedfortredertjeneste
 • Lønn og arbeidsvilkår etter tariff

Øvrige vilkår

Tidspunkt for ansettelse etter avtale.

Ved tilsetting må godkjent politiattest og egenerklæring helse fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler.

Kommunen har gode personal- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov. Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Det er ikke mulig å legge ved vedlegg, søkere som blir innkalt til intervju må derfor ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Barnevernsleder
Rull til toppen