Saksbehandler Tilsyn

Drammen kommune
Published
28. oktober 2021
Location
Drammen, Norway
Category
Job Type

Description

Drammen kommune er en nyetablert storkommune som har satt seg ambisiøse mål og preges av høy utbyggingstakt og spennende satsinger fremover med bl.a. jernbaneutbygging, sykehusutbygging, samferdselsprosjekter og planprosesser for en rekke sentrumsnære transformasjonsområder samt klimavennlig utbygging. Kommunen skal preges av innovasjonsarbeid, og tjenestene skal skapes og utvikles der brukerne er.Virksomhet byggesak inngår i kommunalområdet Arealplan, klima og miljø og har ansvar for byggesaksbehandling, tilsyn og ulovlighetsoppfølging.Vi søker nå en saksbehandler til tilsyn. Området er organisert i en egen enhet sammen med ulovlighetsoppfølgning. Det er 3 saksbehandlere på hvert område.

I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om at deres søknad blir unntatt offentlighet.

Arbeidsoppgaver *  Tilsyn etter plan- og bygningsloven
*   Avdekke brudd på plan- og bygningsloven
*   Jobbe aktivt etter kommunens tilsynsstrategi
*   Gjennomføre byggeplasstilsyn
*   Håndtere publikumshenvendelser
*   Bidra til forbedringsarbeidKvalifikasjoner Ønskelige utdanningsretninger er: *   Bygg og anlegg
*   Juridiske fag*   Ønsket utdanningsnivå er bachelor eller master. Dokumentert relevant erfaring innenfor byggeområdet kan veie opp for manglende formell utdanning.
*   Saksbehandlererfaring fra offentlig forvaltning, spesielt innen virksomhetens ansvarsområder, er en fordel.

For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper på nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Det er ønskelig med førerkort klasse B

Personlige egenskaper

*   Forståelse for kommunens rolle etter plan- og bygningsloven
*   God skriftlig og muntlig framstillingsevne
*   Evne til å jobbe effektivt, nøyaktig, strukturert og selvstendig
*   Serviceinnstilt og brukerorientert
*   Positiv innstilling og endringsvillig
*   Personlig egnethet vil bli tillagt vekt Vi tilbyr *   Mulighet til å jobbe med spennende oppgaver i et kompetent og tverrfaglig arbeidsmiljø
*   Gode systemer for kvalitetssikring, rutiner og utvikling av disse
*   Arbeidsplass på rådhuset i Drammen sentrum i lyse og trivelige lokaler
*   Gode kollegaer i et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø
*   En kommune som jobber aktivt med å skape helsefremmende arbeidsplasser
*   Ledere som gir deg utviklingsmuligheter
*   Lønn etter avtaleTiltredelse snarest.Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.

Om arbeidsgiveren

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.

Bruk
Drop files here browse files ...
Saksbehandler Tilsyn
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/