Enhetsleder plan, byggesak og geodata

Nittedal kommune
Published
26. oktober 2021
Location
Nittedal, Norway
Category
Job Type

Description


Vi søker en leder med solid kompetanse innen planlegging og medvirkning, by- og stedsutvikling, og med interesse for samfunnsutvikling, miljøforvaltning og samskaping med våre 25 000 innbyggere.
Nittedal kommune er inne i en periode med betydelig samfunnsutvikling, store investeringer og høy aktivitet. Kommunen har ca. 1200 ansatte. Vi søker en dyktig leder med god kunnskap om kommunal virksomhet og samfunnsutvikling.  Som enhetsleder arbeider du over et bredt saksfelt, og motiveres av gode resultater og godt samarbeid.
I stillingen vil du spille en sentral rolle i framtidig miljø- og samfunnsutvikling. Viktige oppgaver vil være å bidra gode prosesser og å sikre gode tjenester til innbyggerne. Stillingen er direkte underlagt kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling og du vil ha et nært samarbeid med denne om løpende og langsiktige oppgaver.

Sentralt i planleggingen fremover er hvordan Rotnes som prioritert tettsted skal utvikles. Dette inkluderer å gi rom for sentrale kommunale funksjoner, handels- og næringsareal og et stort antall boliger, med tilhørende behov for teknisk infrastruktur. Vekst vil foregå både som fortetting og nybygging. Kontakt med innbyggere, utbyggere og utvikling av planer og utbyggingsavtaler er en viktig del av arbeidet. Samtidig som kommunen vokser skal den grønne bygda bevares, med landbruksarealer, vassdrag og biologisk mangfold.Sektor for miljø og samfunnsutvikling har i overkant av 50 medarbeidere fordelt på Enhet for kommunalteknikk og Enhet for plan, byggesak og geodata. Din enhet har ansvar for en god kombinasjon av lovforvaltning, tjenesteproduksjon og utviklingsoppgaver. Enheten har bl.a. ansvar for behandling og utarbeidelse av planer etter plan- og bygningsloven, byggesaksbehandling, ulovlighetsoppfølging, utbyggingsavtaler, klagesaksbehandling, og deling, oppmåling og opprettelse av eiendommer.
Enhetsleder inngår i lederteamet til kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling. Enheten har i overkant av 20 ansatte fordelt på avdelingene plan, byggesak og geodata. Du har økonomiansvar på enheten, og direkte personalansvar for de tre lederne av de avdelingene. Kommunen er inne i en utviklingsprosess, og endringer i oppgaver og ansvar kan bli aktuelt. 

Arbeidsoppgaver 

Lede og utvikle Enhet for plan, byggesak og geodata
Bidra til innbyggermedvirkning/samskaping og sikre en service- og løsningsorientert enhet
Sikre god forvaltningskultur med helhetlig saksbehandling, herunder god gjennomføring og oppfølging av enkeltsaksbehandling, planarbeid og prosesser
Ha ansvar for kommunens bidrag i det overordnede planarbeidet, både regionalt og lokalt innenfor sektorens fagområder
Hovedansvar for kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel
Koordinere kommunens samfunns- og stedsutvikling
Jobbe for at enheten har kompetente og motiverte medarbeidereKvalifikasjoner

 

Høyere utdannelse på høyskole- eller universitetsnivåDen som tilsettes må ha:
God erfaring med samfunnsutvikling, kommuneplanarbeid og planprosesser
Erfaring med by-/tettstedsutvikling
Erfaring fra ledelse og administrasjon, minimum 3 år
Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne (norsk)
Kjennskap til aktuelt lovverk, Plan- og bygningsloven spesielt
God kjennskap til offentlig forvaltning
God forståelse av forholdet mellom fag og politikkDet er videre ønskelig med:
Erfaring med utbyggingsavtaler
Erfaring med byggesaker og GIS/kartforvaltning
Erfaring med forvaltning etter matrikkelloven
Erfaring med prosjektarbeid
God forståelse av befolkningsutvikling og demografiPersonlige egenskaper

 

Er strukturert, analytisk og helhetstenkende
Evner å arbeide selvstendig, systematisk og effektivt – også under press
Evner å se og motivere sine medarbeidere
Evner å utøve et godt skjønn
Er omstillings- og endringsvilligVi tilbyr Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med gode kolleger
Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Fleksibel arbeidstid
Konkurransedyktige betingelserVi gjør oppmerksom på at opplysninger og søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova §25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom reservasjonen ikke tas til følge.Kommunen har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne, uavhengig av livssyn og seksuell orientering.

Om arbeidsgiveren

Nittedal kommune har ca. 25.000 innbyggere og ligger 20 minutter fra Oslo sentrum i grønne og landlige omgivelser. Vi har et rikt kulturliv innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og teater, kunst og håndverk. Mer enn 150 ulike lag og foreninger gjør at de fleste vil føle seg hjemme her også i fritiden. Vi er et populært utfartsmål for friluftsinteresserte både sommer og vinter.

Bruk
Drop files here browse files ...
Enhetsleder plan, byggesak og geodata
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/