Psykolog / Psykologspesialist

Søndre Land kommune
Published
12. mars 2021
Location
Søndre Land kommune, Norway
Category
Job Type
Heltid  

Description

Psykolog / Psykologspesialist


Beskrivelse

Ønsker du en spennende arbeidsplass, med høy faglig kompetanse og mange spennende arbeidsoppgaver? Søndre Land kommune søker etter en psykolog som skal styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet, med fokus på forebygging og tidlig innsats. Stillingen er plassert i kommunalområde Helse, omsorg og velferd, og organisert i kommunens psykiske helse- og rustjeneste.

Stillingen vil ha arbeidsoppgaver innen:
- system- og samfunnsrettet arbeid. Plan- og utviklingsarbeid, veiledning og fagstøtte til øvrig personell/ tjenester inngår i dette arbeidet.
- helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot individer, grupper og lokalmiljø, deltakelse i Folkehelseprosjektet 2025.
- lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud til enkeltmennesker, familier, pårørende og grupper,
- utadrettet arbeid, hvor psykologen inngår i forpliktende tverrfaglig og/eller flerfaglig samarbeid, eksempelvis gjennom organisering i team eller samlokalisering med øvrig personell/tjenester.
- kommunens psykososiale kriseteam
Fordelingen av innsatsen mellom disse områdene vil avtales nærmere i dialog mellom deg og arbeidsgiver.

Målgruppe:
- Kommunens ulike virksomheter og dens fagpersoner, samt arenaer som har betydning for innbyggernes psykiske helse og rusmiddelbruk, samt trivsel og mestring.
- Innbyggere med risiko for å utvikle, eller som har utviklet problemer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller vold og traumer. Det gjelder både enkeltindivider, familier, pårørende, og grupper.
- Barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep/traumer og/eller med behov for oppfølging for bedre gjennomføring av skole og opplæring.

Ønskede kvalifikasjoner
- Psykolog med embetseksamen, norsk autorisasjon
- Klinisk erfaring og erfaring fra kommunal praksis er en fordel
- Gode samarbeidsevner og relasjonskompetanse
- Ønskelig med sertifisering innen Cos-P og Cos-I.
- Inneha høy arbeidskapasitet og like å jobbe med tjenesteutvikling
- God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.
Personlig egnethet vil vektlegges, herunder selvstendighet, fleksibilitet og samarbeidsevner

Lønnsbetingelser
Tilsettingen skjer på vanlige kommunale vilkår ut fra gjeldende lover, regler og avtaleverk, pensjonsordning (KLP), herunder bestemmelser om ferie.

Godkjent politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Søknad sendes
Alle søknader skal gå via vår elektroniske søknad.
Bekreftede kopier av vitnemål og attester skal fremlegges ved intervju.

Dersom du ønsker at ditt navn skal unntas fra offentlig søkeliste, skal det alltid begrunnes jfr. Offentleglova § 25.
Begrunnelsen vil bli vurdert og vi gjør oppmerksom på at generell misnøye med at søknaden blir kjent ikke er tilstrekkelig grunn. Det må foreligge spesielle omstendigheter.

Søk
Søknadsfrist Snarest

Utlyst: 16.11.19
Vår ref: 1164/19

Fakta
Selskap
Søndre Land kommune

Stilling
Psykolog

Stillingstype
Fast

Lokasjon
Psykisk helse- og rustjeneste

Kontakter
Navn: Randi Marta Berg
Tittel: Kommunalsjef
E-post: randi.marta.berg@sondre-land.kommune.no
Arbeid: 61 12 65 54

Navn: Therese Volden
Tittel: Avdelingsleder
E-post: therese.volden@sondre-land.kommune.no
Mobil: 99482133
Arbeid: 61 12 66 32

Psykolog / Psykologspesialist
Rull til toppen