Barnevernleder til Åmot kommune

Åmot kommune
Published
5. oktober 2020
Location
Åmot, Norway
Category
Job Type
Heltid  

Description


Barnevernleder til Åmot kommune

Arbeidsoppgaver

 • Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
 • Strategisk og operativ fagledelse.
 • Resultat-, personal og økonomiansvar.
 • Rapportering og internkontroll.
 • Saksforberedende ansvar for politiske saker.
 • Utvikle barnevernet i tråd med gjeldende føringer.
 • Rapportering og internkontroll.
 • Delta i samarbeidsforum kommunalt og eksternt.

Kvalifikasjoner

 • Minimum treåring høgskole, fortrinnsvis barnevern eller sosialfaglig retning.
 • Ledelseserfaring fra barnevern, gjerne relevant videreutdanning i ledelsesfag.
 • Kunnskap om/erfaring med økonomi – og budsjettarbeid
 • Kunnskap om/erfaring med personalledelse
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • God dokumentasjonsevne og utvise høy grad av struktur og gjennomføringsevne.
 • Sertifikat for personbil, må kunne disponere bil.
 • Det kreves uttømmende og utvidet politiattest ved tilsetting.
 • Gode IKT-ferdigheter

Vi kan tilby

 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Et engasjerende og trivelig arbeidsmiljø
 • Tjenestebil til felles bruk
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Åmot kommune er en IA-bedrift

Personlige egenskaper

 • ​Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Er motiverende, åpen og inkluderende
 • Innehar prioriterings- og beslutningskompetanse
 • Strukturert og analytiske
 • Endringsorientert, nytenkende
 • Utviser positivitet, åpenhet og tydelighet.
 • Er en pådriver for å skape godt mestringsklima
 • Gir støtte og sikrer faglig trygghet blant medarbeidere
 • Utviser fleksibilitet i forhold til oppgaver.
 • Personlig egnethet blir vektlagt i vesentlig grad.

Annet

Stillingen er ledig for tiltredelse fra oktober.

Vår ref 2019/965

​Søknadsskjema

​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.

Offentlig søkerliste

Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Kontaktperson(er)

​Barnevernleder Gunhild Sunita Flaa, tlf. 45 87 35 38 / gunhild.sunita.flaa@amot.kommune.no

Fortrinnsrett

I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Barnevernleder til Åmot kommune
Rull til toppen