Rektor til Åreppen skole

Ullensaker kommune
Published
29. september 2020
Location
Ullensaker, Norway
Category
Job Type
Heltid  

Description


Rektor Åreppen skole - SBK Ledelse og stab

Presentasjon av stillingen:
Vil du være med å utvikle den gode skolen i Ullensaker? Vår visjon er at alle barn og unge skal vokse opp til å bli den beste utgaven av seg selv. Ingen kan skape en god skole alene. Vi ønsker deg som vil lede utviklingen av skolens profesjonelle fellesskap, slik at alle tar et kollektivt ansvar for elevenes læring.Vi er på jakt etter en modig, endringsdyktig og raus rektor ved Åreppen skole, som kan bidra til økt læringsutbytte og trivsel for alle elevene på skolen. Åreppen skole er en barneskole som ligger nord for Kløfta sentrum i Ullensaker. Skolen har ca. 350 elever fordelt på 1. - 7. trinn. Åreppen skole har et engasjert og kompetent personale som jobber sammen for gode læringsresultater. Rektor og to avdelingsledere utgjør skolens ledergruppe. Skolens visjon er trygghet, trivsel og vekst for alle. Åreppen er i akkurat i gang med en treårig samarbeidsavtale med "Det er mitt valg", som en del av kommunens satsing på læringsmiljø.Lønn: SKO 995102, kr 750 000 - 850 000

Arbeidsoppgaver

- Lede og utvikle det pedagogiske arbeidet, for å sikre den enkelte elev læringsutbytte, grunnleggende ferdigheter og godt læringsmiljø.
- Lede og utvikle skolen i tråd med lover og forskrifter, herunder læreplanverket, og i henhold til retningslinjer og utviklingsområder for Ullensakerskolen.
- Personal-, økonomi-, fag- og resultatansvar.
- Forvalte skolens budsjett og øvrige ressurser på en måte som sikrer handlingsrom for god undervisning og læring.
- Fremme modige, endringsdyktige og rause medarbeidere som setter eleven i sentrum.
- Utvikle et aktivt og godt samarbeid med elevenes foresatte og lokalsamfunnet.
- Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne tjenester.
- Synliggjøre skolens virksomhet på en positiv måte.

Kvalifikasjoner

- Solid ledererfaring, hvor du kan vise til resultater innenfor skoleledelse
- Videreutdanning innenfor skoleledelse
- Erfaring fra arbeid i grunnskolen
- God kompetanse innenfor økonomi- og personalforvaltning og IKT
- Innsikt i det formelle rammeverket, forskning og utviklingstrekk i skolen
- Personlig egnethet vil bli vektlagt

Utdanningsretning

- Undervisning / Pedagogikk
- Administrasjon og ledelse

Utdanningsnivå

- Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

- Har elevenes læring i fokus, og god kunnskap om hvordan elevsentrert ledelse har effekt på elevenes læring
- Har et positivt elevsyn og utvikler en kultur som gjør at alle elever opplever trygghet og tilhørighet
- Har vilje og evne til å være pedagogisk og administrativ leder for elever, personale og foreldre
- Arbeider strategisk og er samtidig tett på den daglige virksomheten
- Jobber strukturert og målrettet
- Er beslutningsdyktig og har stor gjennomføringsevne
- Er en inspirator og har utpregede samarbeidsevner, også på tvers av fagområdene
- Har gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig
- Er ambisiøs og har stor arbeidskapasitet

Språk

- Norsk

Vi tilbyr

Du vil inngå i et profesjonsfaglig lederfellesskap, med stor vekt på pedagogisk utvikling. Skoleeier er tett på, og har et godt system for støtte og utvikling. Ullensakerskolen har et pedagogisk senter, som består av PPT og et eget kompetanse- og veiledningssenter for skolene.

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid.

Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn eller personer med utviklingshemming, barne- og ungdomstjenesten, fosterhjem og andre personer som oppholder seg regelmessig i skolene og barnehagene, som vaktmester og renholder, vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25.

Kontaktinformasjon

Kjersti Stundal, Områdesjef skole og barnehage, 46660517

Søknadsfrist: 11.09.2019

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Rektor til Åreppen skole
Rull til toppen