Klima- og miljørådgiver

Lillehammer kommune
Published
21. oktober 2021
Location
Lillehammer, Norway
Category
Job Type

Description

Sektor for By- og samfunnsutvikling består av tjenesteområdene Byggesak, Eiendom, Park/idrett, Plan, Vann/avløp, Veg/trafikk og en fagavdeling. Stillingen som klima- og miljørådgiver er plassert i fagavdelingen som rapporterer direkte til kommunalsjef for By- og samfunnsutvikling.

Fagavdelingens hovedoppgaver er å legge til rette for tverrfaglig samarbeid og utvikling, samt saksbehandling og oppfølging (administrativt og politisk) av enkeltsaker i sektor og på tvers av sektorene. Hvert tjenesteområde har et selvstendig miljøansvar, men gjennom økt samhandling og fokus på miljø ønsker Lillehammer kommune å styrke kompetanse og ressurs innenfor mangfoldet av klima og miljøoppgaver internt og med Lillehammersamfunnet for øvrig.

Arbeidsoppgaver

 • Fagområder innenfor klima og miljø
 • Revisjon og oppfølging av kommunedelplan for miljø
 • Oppfølging av miljøfyrtårn etter hovedkontormodellen
 • Veiledning og rådgivning knyttet til miljøkrav og oppfylling av regelverk
 • Bidra til kvalitet i saker til politisk behandling og oppfølging av vedtak
 • Holdningsskapende arbeid knyttet til kampanjer og miljødugnader
 • Pådriverrolle-internt i sektor og på tvers av sektor, tverrfaglig samarbeid
 • Pådriverrolle--eksterne aktører /miljøer, Lillehammer-samfunnet

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høyskole eller universitet innenfor miljø, klima og energi
 • Relevant yrkeserfaring, fordel med erfaring fra offentlig forvaltning
 • God kunnskap om relevante verktøy og oppslagsverk innen fagområdet

Personlige egenskaper

 • Engasjert i miljøutfordringer og positiv serviceinnstilling
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig.
 • Evne til å jobbe strukturert og strategisk
 • Prosess- og løsningsorientert
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Utfordrende og engasjerende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjonsordninger

Kontaktinformasjon

Jørn Gaukerud, Leder fagavdeling sektor By- og samfunnsutvikling, 990 06 710
Anders Breili, Rågiver vassdrag og miljø, 61 10 52 36

Bruk
Drop files here browse files ...
Klima- og miljørådgiver
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/