Er du vår nye utbyggingssjef i Sandnes?

Sandnes kommune
Published
27. oktober 2021
Location
sandnes, Norway
Job Type

Description

Tjenesteområde Byutvikling og teknisk har ansvaret for byutvikling og kommunal infrastruktur i Sandnes kommune, fra overordnede mål og strategier til utvikling, forvaltning og drift. Ansvaret omfatter vann- og avløpsinfrastruktur, renovasjon, vei, trafikksikkerhet og parkering, idrettsanlegg, parker og grøntområder, drift av kommunale bygg, idrettsanlegg og kommunal infrastruktur, samt kommunale planer, plan- og byggesaksbehandling og kart- og registerinformasjon. Tjenesteområdet har i dag cirka 600 medarbeidere.

Utbyggingssjefen leder en enhet med fire medarbeidere med sterk og omfattende kompetanse innenfor virksomhetens fagfelt. Du har ansvar for drift og utvikling av virksomheten, personal-, budsjett- og økonomiansvar, samt strategisk ledelse innenfor tjenesteområdet. Som Utbyggingssjef er du med i tjenesteområdets ledergruppe og rapporterer til direktør for Byutvikling og teknisk.

Arbeidsoppgaver

Virksomheten Utbygging ivaretar på vegne av Sandnes kommune avtaler knyttet til kommunal infrastruktur. Dette inkluderer: utbyggingsavtaler, gjennomføringsavtaler, avtaler om grunn- og rettighetserverv, avtaler om momsrefusjon og avtaler om refusjonskostnader for kommunal infrastruktur.

Virksomhetens oppgaver på avtaleområdet omfatter å inngå avtaler på vegne av kommunen, foreta refusjonsberegninger etter reglene i plan- og bygningsloven,
håndtere bankgarantier knyttet til utbyggingsavtaler, forestå saker om ekspropriasjon samt å praktisere gjennomføringsstrategien for rekkefølgekravene i kommunedelplan for sentrum

Kvalifikasjoner
 • Høyere utdannelse fra høyskole/universitet med fagretning som er relevant for stillingen
 • Vi ønsker at du har utdannelse på master-nivå

Erfaring

 • Ledererfaring fra offentlig forvaltning eller privat næringsliv
 • Erfaring fra avtaleforhandlinger og utarbeidelse av avtaler
 • Det er ønskelig at du har erfaring med utbyggingsprosjekter, inkludert utbygging av kommunalteknisk infrastruktur
 • Det er ønskelig at du har god innsikt i plan- og bygningsloven og planarbeid, spesielt knyttet til kommunal infrastruktur og rekkefølgekrav
 • Vi ser gjerne at du har erfaring fra ledelse i større organisasjoner
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid i en administrativ organisasjon som rapporterer til et eller flere folkevalgte organ
 • Du har erfaring med utarbeidelse av saksdokumenter, inkludert politiske saker, presentasjoner og regneark med budsjettoppstillinger
Personlige egenskaper

Vår strategi for ledelse og medarbeiderskap krever at du er en modig, romslig og sunn leder:

 • Du er en modig leder som stimulerer til nyskaping: Du er nytenkende og fremoverlent, prioriterer og beslutter, gir og tar tilbakemeldinger, og stiller krav og utfordrer.
 • Du er en romslig leder som legger til rette for mangfold: Du er åpen i din tilnærming til andre, er interessert og engasjert, gir ansvar, tillit og handlingsrom, og ser den enkelte, lytter og involverer.
 • Du utøver sunn ledelse og jobber for bærekraftig utvikling: Du viser retning og setter mål, kommuniserer tydelig, er trygg og forutsigbar og fremmer samhandling og bygger lag.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Sandnes kommune ligger sentralt på Nord-Jæren, er Norges 11. mest folkerike kommune og kjennetegnes av mange, varierte kvaliteter. Kommunen består av etablerte storby- og tettstedsområder og er en av fylkets største landbrukskommuner. Vi har idrettsmiljø i norgestoppen, et yrende kulturliv og friluftsområder for hele regionen. Kommunen har et aktivt og innovativt næringsliv og en sterk kulturhistorie. Sandnes er alt dette og mye mer!

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort, selv om en har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Er du vår nye utbyggingssjef i Sandnes?
Rull til toppen