Arealplanlegger

Kongsberg kommune
Published
22. oktober 2021
Location
Kongsberg, Norway
Category
Job Type

Description

Kort om stillingen

Vi ser etter en ny medarbeider som er motivert for å jobbe med by- og stedsutvikling i Kongsberg kommune i 100% stilling. Du må ønske å engasjere deg i et aktivt samarbeid med innbyggere og utbyggere.

Stillingen ligger under faggruppen arealplan i seksjon Samfunnsutvikling. Seksjonen består av over 30 medarbeidere med høy kompetanse og stor bredde i erfaring, fagbakgrunn og oppgaver. Seksjonen har ansvaret for fagområdene plan- og byggesaksbehandling, landbruk og miljø, kart og geodata, og eiendomsskatt. Vi jobber tverrfaglig med å løse samfunnsoppgaver og bidrar til utvikling av kommunen gjennom åpne og gode prosesser. Arbeidsted er Rådhuset, som ligger i den historiske bydelen Vestsiden.

 

Vi tilbyr

Et tverrfaglig, kreativt og godt arbeidsmiljø med stor takhøyde.

Varierte arbeidsoppgaver med mange utfordringer og faglig utvikling.

Gode pensjonsordninger.

Lønn etter avtale.

 

Innhold i stillingen

Behandling av alle typer reguleringsplaner. Dette innebærer langsiktig planleggingsarbeid hvor det samtidig stilles krav til fremdrift, leveranse og resultater på kort sikt.

Dialog med eksterne aktører som innbyggere, konsulenter og regionale myndigheter.

Utarbeidelse av saksfremlegg til politisk behandling.

Andre oppgaver innenfor plansaker og prosjekter.

Bidra i faggruppe for plansaker

 

Krav og ønsker til deg

  • Du er samfunnsengasjert med god rolleforståelse
  • Du må kunne arbeide selvstendig, være løsningsorientert og ha gode samarbeidsevner
  • Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og ha gode norskkunnskaper
  • Personlig egnethet for stillingen, engasjement og ønske om å bidra til utvikling av kommunen og planfaget vektlegges særskilt

 

Formelle kvalifikasjonskrav

Masterutdanning som arealplanlegger eller lignende utdannelse. Erfaring fra kommunal forvaltning er ønskelig, men nyutdannede oppfordres også til å søke. For søkere med lang og relevant erfaring kan utdanningskravet fravikes.

Søknad

Vi ber om at du søker elektronisk. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med
til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Bruk
Drop files here browse files ...
Arealplanlegger
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/