Sjukepleiar natt, 64,60% fast

Etne kommune
Published
25. september 2020
Location
Etne, Norway
Category
Job Type
Heltid  

Description


Sjukepleiar natt, 64,60% fast

Ledig fast 64,6% stilling for sjukepleiar på natt ved Etne OmsorgssenterArbeidsoppgåver:Sjukepleiar er ansvarleg for sjukepleietenesta på natt ved Etne Omsorgssenter. Institusjonen har 30 insitiusjonsplasser. Etne Omsorgsenter er nyopna i oktober 2018, og har mange gode velferdsteknologiske løysingar, bl.a. digitalt tilsyn på natt. Ein må og vera forberedt på å ha ansvar for, evt og hjelpe til ute i Nattpatrulja.Kompetanse:Sjukepleiar med autorisasjon.
Ein må ha sertifikat.
Gode data kunnskap
Gode norskkunnskap både munnlege og skriftleg

Personlege eigenskapar:

Me søker deg som kan arbeida både sjølvstendig og i team.
Har fagleg innsikt og tryggleik
Har godt humør og god kommunikasjonsevne.
Er flexibel og stor arbeidskapasitet.
Personlege eigenskapar vert sterkt vektlagt ved tilsetjing

Annan informasjon:

Me kan tilby eit godt arbeidsmiljø med stabilt personale. Basen er det nye flotte omsorgssenteret i Etne, der bruk av teknologi er ein del av tenesta på natt.
Faglege utfordringar.
Forhandlingsturnus.
Ynskjer ikkje kontakt med rekrutteringsselskap eller seljarar.

Søknad skal sendast:

Etne kommune nyttar elektronisk søknadsskjema - dersom du treng hjelp til dette, ta kontakt med Tenestetorget på tlf. 53758000. Søknad vert å senda elektronisk innan fristen ved å trykkja "søk stilling" til høgre. Søkjar vert oppmoda til å laste opp elektronisk versjon av attestar og vitnemål. Originalar leggjast fram ved eit eventuelt intervju.

Dersom søkjar ønskjer å reservara seg frå offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ønske om reservasjon ikkje blir tatt til følgje

[Rekrutteringsfilm]

[Søk her]

Bruk
Drop files here browse files ...
Sjukepleiar natt, 64,60% fast
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/