Assisterende avdelingsleder/ fagansvarlig

Kongsberg kommune
Published
18. januar 2022
Location
Kongsberg, Norway
Category
Job Type

Description

Kongsberg kommune

Seksjon Kongsberghjelpa har en rekke tilbud og tjenester til innbyggere over 18 år med milde, moderate og alvorlige psykiske helseutfordringer/ rusavhengighet. Vi er opptatt av hva som er viktig for den enkelte, og benytter FIT i deler av tjenesten. Kongsberghjelpa inneholder ulike mestringskurs, Frisklivstilbud, Mestringssenter, Psykisk helse og rusteam, boliger med ulik grad av bemanning, FACT.

Avdeling bolig psykisk helse består av to bofellesskap:

 • Kragsgate: 12 leiligheter, fellesareal, personalbase, bemannet dag/ kveld.
 • Landsgate: 5 leiligheter, personalbase, fellesareal og bemannet 24/7.

20 årsverk er tilknyttet avdelingen, og medarbeiderne yter tjenester til beboere i henhold til enkeltvedtak.

Avdeling bolig psykisk helse har ledig 100 % fast stilling som assisterende avdelingsleder/ fagansvarlig.

Kort om stillingen: 

Stillingen rapporterer til avdelingsleder. Egen funksjonsbeskrivelse følger stillingen. Assisterende avdelingsleder skal være ute i miljøet ca 50% av stillingen, resten er administrativt arbeid på dagtid. Stillingen inngår i turnusplan.

Assisterende avdelingsleder vil ha ansvar for fagutvikling og skal arbeide for en faglig sterk og godt oppdatert avdeling, bidra til en felles miljøterapeutisk holdning med fokus på muligheter, identifisere behov for undervisning og veiledning, bidra til å kartlegge nåværende praksis og videreutvikle denne, stimulere til kritisk refleksjon over egen praksis, bidra til at ny kunnskap/ forskning er tilgjengelig og forståelig for ansatte. Stillingen skal bistå avdelingsleder med personaloppfølging og rekruttering, og er stedfortreder for avdelingsleder.

Avdeling bolig psykisk helse er i endring og det opprettes nå funksjoner for lederstøtte. Dette vil gi avdelingen gode muligheter til å drive utviklingsarbeid og ruste avdelingen til å møte nye, spennende utfordringer. Assisterende avdelingsleder vil jobbe tett sammen med avdelingsleder for å sikre gode tjenester til brukere, og ivaretakelse av medarbeidere.

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Kollegaer med høy kompetanse
 • Faglig utvikling
 • Kommunepsykolog tilknyttet avdelingen
 • Godt samarbeid med fastleger, spesialisthelsetjeneste og andre samarbeidspartnere

Oppgaver:

 •  Fagutvikling og kvalitetssikring av tjenesten
 •  Veiledning og undervisning for ansatte
 •  Bistå i personalarbeid og rekruttering
 •  Overordnet ansvar for nyansatte og studenter
 •  Håndtering av avvik
 •  Samarbeid på tvers med interne og eksterne aktører
 •  Stedfortreder for avdelingsleder

Ønsket kompetanse og erfaring:

 • Gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon
 • Interesse for fagutvikling og tverrfaglig samarbeid
 • Sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Videreutdanning på høyskolenivå innenfor fagfeltet

Personlige egenskaper:

 •  Du er kreativ og åpen for endringer
 •  Du er nytenkende og løsningsorientert
 •  Du har stor arbeidskapasitet
 •  Du kan jobbe selvstendig og i team
 •  Du er strukturert, tydelig og raus overfor kollegaer
 •  Du evner å gi og ta imot veiledning
 •  Du har evne til å samarbeide og er fleksibel
 •  Du har evne til å lytte
 •  Du har en positiv innstilling og ønsker å videreutvikle et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vektlegges.

Formelle kvalifikasjonskrav

 • Bachelor i sykepleie eller vernepleie
 • Krav om arbeidserfaring innen psykisk helsearbeid

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Bruk
Drop files here browse files ...
Assisterende avdelingsleder/ fagansvarlig
Rull til toppen

Ved å besøke nettstedet vårt, godtar du vilkårene for personvern.

Vi bruker informasjonskapsler

For å kunne tilby deg som besøkende en best mulig opplevelse. Les mer om våre tilnærminger til informasjonskapsler >

Din integritet

Vi følger alle retningslinjene i henhold til GDPR og tar personvernet ditt veldig alvorlig. Les mer om hvordan vi sikrer personvernet ditt >

Are you sure you want to delete this file?
/